ขอฝาก OXFORD Collocations Dictionary (eBook + online)

oxford-collocation-dictionary-for-english

♥ ขอฝาก eBook OXFORD Collocations | dictionary for students of English 2 เล่มนี้ครับ
【1】 คลิก 
เล่มนี้ผมทำ Bookmarks เริ่มจาก A → Z ให้คลิกเข้าไปดูได้ง่าย ๆ
【2】 คลิก  
♣ การใช้ collocation dictionary แบบนี้ ถ้าท่านยังไม่คุ้นเคย ก็ค่อย ๆ ดูไปทีละหน่อย ไม่นานก็จะคุ้นเคยเองแหละครับ
♠ นอกจาก eBook ข้างบน, OXFORD Collocations Dictionary ยังมีให้ใช้ online อีกด้วย
http://www.ozdic.com/