เรียนภาษาอังกฤษกับเว็บ BBC Learning English หน้าภาษาไทย

BBC Learning English   Course  Essential English   Thai   Unit 1
       เว็บ BBC Learning English มีหน้าที่กำกับด้วยภาษาไทย ช่วยให้เราเรียนภาษาอังกฤษได้ง่ายขึ้นหน่อย
【1】 Essential English Conversation

【3】 English on the Street

【3】 English in the News

【4】 ผ่าน Social Media

【5】 เรียนไต่ไปตามหลักสูตร

【5】 แก้ปัญหาทางเทคนิค
       บางทีเนื้อหาของ BBC Learning English เป็นไฟล์ Flash ซึ่งเบราว์เซอร์ Google Chrome ไม่ยอมเปิดให้, กรณีอย่างนี้ต้องเปิดด้วย Firefox, แต่ถ้าท่านใช้ Firefox แล้วก็ยังเปิดไฟล์ Flash ไม่ได้  ก็ให้ตั้งค่าให้สามารถเปิดไฟล์ Flash ได้ โดย

  • (1)คลิก ≡
  • (2) คลิก Add-ons
  • (3) คลิก Plugins
  • (4)ที่ปลายบรรทัด Shockwave flash ให้คลิกเลือก Always Activate

       ถ้าทำอย่างนี้ยังเปิด Flash ไม่ได้ก็ให้ดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรม Adobe Flash Player

พิพัฒน์
www.facebook.com/en4th