10 วลีภาษาอังกฤษไม่เหมาะ-ขัดใจคน ที่คุณควรหลีกเลี่ยงในการทำงาน

10notsay

http://www.scholarship.in.th/10-phrases-to-avoid-at-work/