ฝึกภาษาอังกฤษ กับ ซุ้มแสดงศิลปหัตกรรมพื้นบ้านพื้นบ้าน

loveandwarmth.pdf

♥  ผมไปเที่ยวงาน "อุ่นไอรัก ... คลายความหนาว"
♠ มีบางซุ้มที่แสดงศิลปหัตกรรมพื้นบ้านที่ทรงส่งสริมฟื้นฟู และมีป้ายภาษาไทยเทียบภาษาอังกฤษ ผมจึงนำบางซุ้มมาให้ดูเพื่อฝึกภาษาอังกฤษ
♠ ว่ากันไปแล้วการแปลเพื่อบรรยายความศิลปพื้นบ้านทำนองนี้ไม่ใช่งานง่ายนัก ถ้าชุมชนใดจะนำการแปลพวกนี้ไปเป็นแนวทางเพื่อดัดแปลงใช้ประโยชน์ก็น่าจะได้นะครับ
http://www.e4thai.com/e4e/images/pdf2/loveandwarmth.pdf