ทดสอบทักษะภาษาอังกฤษเล่น ๆ

♥ สถาบันสอนภาษาหลายแห่งในกรุงเทพ เปิดเว็บและมีแบบทดสอบระดับทักษะภาษาอังกฤษให้คนเข้าไปทำได้ฟรี ๆ และเมื่อตรวจคะแนนแล้วก็มักแถมว่า คุณเหมาะที่จะเข้าเรียนคอร์สนั้นคอร์สนี้ที่โรงเรียนของเขา แบบทดสอบทำนองนี้ ท่านสามารถเข้าไปทำดูเล่น ๆ ทำแล้วไม่ไปเข้าเรียนกับเขาก็ไม่เป็นไรครับ แค่พอให้รู้เลา ๆ ว่า ทดสอบแล้วเราพอทำได้หรือไม่ ♦
→ https://goo.gl/ZvAACv  

modu