11 สำนวนภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับการทำงาน

holiday

11 สำนวนภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับการทำงาน รู้ไว้จะได้เข้าใจงานในองค์กรอย่างถ่องแท้

http://www.scholarship.in.th/11-english-idioms-for-work/