ภาษาอังกฤษในที่ทำงาน

Screenshot-2018-3-16 ภาษาองกฤษในททำงาน - Google Search

♣ ภาษาอังกฤษในที่ทำงาน อาจมีบางบทความที่ท่านใช้ประโยชน์ได้
[1] ภาษาไทย → https://goo.gl/t9Xh3y
[2] ภาษาอังกฤษ → https://goo.gl/2U4wfw
♠ คลิป
[1] → https://www.youtube.com/watch?v=Zg-S6lKbIyM
[2] → https://goo.gl/sEZ7c5