ตารางเปรียบเทียบ พยัญชนะ - สระ, ไทย - อังกฤษ

 http://www.e4thai.com/e4e/images/pdf2/alphabet_vowel_Thai_english.pdf  ☼

และยังมีอีกเยอะ → https://tinyurl.com/ydxkz64q

t e