เว็บ "สถาบันภาษาอังกฤษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน"

obec

♠ ผมเดาว่าเว็บนี้ น่าจะมีอะไรบ้างที่คุณครูวิชาภาษาอังกฤษ สามารถนำไปใช้ประโบชน์ได้
♣ บางหน้าของเว็บเป็นไฟล์ flash ซึ่งบางท่านเปิดด้วย Chrome อาจมีปัญหา, ถ้าเจออย่างนี้ลองเปลี่ยนไปเปิดด้วย Firefox อาจจะแก้ปัญหาได้ .
https://tinyurl.com/ycud9byb
https://tinyurl.com/y8bflmll