ทดสอบทักษะการอ่านที่ Macmillan Readers Level Test

Screenshot-2018-3-18 Macmillan Readers Level Test

ลองทำเล่น ๆ สนุก ๆ ดูซีครับ ว่า Reading Skill ของเราอยู่ระดับไหน ?

Macmillan Readers Level Test
▬► http://www.macmillanreaders.com/level-test/  ◙