ถาม-ตอบ

..........76 : ทำยังไงจะเรียนแปลได้ และเก่งคะ

ถาม

ทำยังไงจะเรียนแปลได้ และเก่งคะ

ตอบ

อ่านภาษาอังกฤษทุกวัน เหมือนกินข้าวทุกวัน

วันไหนรู้สึกเบื่ออาหารก็กิน

ไม่มีกับข้าวอร่อยก็กิน

อย่ากินน้อยเกินไปมันจะหิว(รู้น้อยเกินไป)

อย่ากินมากเกินไปมันจะแน่น(รับมากเกินไปสมองย่อยไม่ทัน)

ทักษะการอ่านที่สะสมทุกวัน จะค่อย ๆ convert เป็นทักษะการแปลได้ไม่ยาก