เรียนภาษาอังกฤษกับ Crispy Froid (พูด 3 ภาษา : อังกฤษ - ไทย - อีสาน)

29790062 2089044154446981 3464753688592294507 n
[1] https://www.youtube.com/channel/UC9BPvzydSCJT519AUtvPmtg/featured 
]2] https://www.youtube.com/channel/UC9BPvzydSCJT519AUtvPmtg/videos 
[3] https://www.youtube.com/channel/UC9BPvzydSCJT519AUtvPmtg/playlists