Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

มีศัพท์ TOEIC มาฝาก 2 ชุด

       ศัพท์ TOEIC เป็นศัพท์ที่น่าสนใจเพราะมีประโยชน์ ทั้งต่อคนที่จะเตรียมตัวไปสอบและคนทั่วไป เพราะความยากมันอยู่ระดับกลาง ๆ ที่สูงกว่าระดับศัพท์พื้นฐาน แต่ก็ไม่สูงมากเกินไปถึงขั้นเป็นศัพท์วิชาการยาก ๆ  ถ้าให้กูเกิ้ลหาก็จะเจอหลายเว็บที่จัดทำ list ของศัพท์ TOEIC แต่ละ list ก็มีคำศัพท์ต่างกันไปบ้าง

       วันนี้ผมมีมาฝาก 2 ชุด เมื่อเข้าไปแล้ว ท่านจะศึกษาเพียงแค่คำแปลไทย หรือศึกษาความหมายภาษาอังกฤษพร้อมประโยคตัวอย่าง ก็เชิญตามอัธยาศัยครับ

เฉพาะชุดที่ 1 มีคลิปให้ศึกษาด้วย

https://www.youtube.com/watch?v=1h_K0sUTAoc

พิพัฒน์

www.facebook.com/en4th

Add comment

เชิญแสดงความคิดเห็นด้วยถ้อยคำที่สุภาพ

Security code
Refresh

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com