Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

ฝากศัพท์ Grade 1 -5 ให้คุณครูใช้ฝึกเด็ก

 atoz writing

       ที่ลิงก์นี้ http://www.readingrockets.org/article/basic-spelling-vocabulary-list 
      นักวิชาการของฝรั่งได้แสดง list คำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กนักเรียน Grade 1 - 5 รวม 850 คำ

      เมื่อชั้นสูงขึ้น ศัพท์ที่ควรรู้ก็เพิ่มมากขึ้น คือเพิ่มจากของเดิมที่ต้องรู้และไม่ลืม
      ทุกคำมีประโยชน์  เป็นพื้นฐานให้เด็กใช้ในการฟัง-พูด-อ่าน-เขียน-สะกดเมื่อเขียน-เปล่งเสียงให้ถูกต้อง
ผมพยายามหาข้อมูลเพื่อที่เด็กจะได้ฝึกศัพท์พวกนี้
และข้อมูลที่ว่าก็มาจากดิกเว็บนี้
https://dict.meemodel.com/  ซึ่งมีทั้ง

  • คำแปล ซึ่งแยกตาม part of speech
  • คลิกฟังเสียงอ่าน และฝึกออกเสียงตาม
  • (ส่วนใหญ่มี)ประโยคตัวอย่าง และคำแปลไทย ช่วยฝึกอ่าน - ฝึกแปล
  • เสียงอ่านประโยคตัวอย่าง ให้ฝึกฟังและฝึกพูดตาม
  • คำที่มีความหมายคล้ายกัน และเกี่ยวข้องกัน
  1. Grade 1 จำนวน 94 คำ
  2. Grade 2 จำนวน 295 คำ
  3. Grade 3 จำนวน 316 คำ
  4. Grade 4 จำนวน 107 คำ
  5. Grade 5 จำนวน 37 คำ

     ผมหวังว่า คุณครูที่สอนเด็ก น่าจะใช้ประโยชน์จากข้อมูลเหล่านี้ได้บ้าง
     ส่วนท่านผู้อ่านทั่วไป ก็ถือว่าช่วยปัดฝุ่นนิด ๆ หน่อย ๆ แล้วกันครับ เพราะมันเป็นศัพท์พื้นฐาน
พิพัฒน์
www.facebook.com/en4th 

Add comment

เชิญแสดงความคิดเห็นด้วยถ้อยคำที่สุภาพ

Security code
Refresh

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com