Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

ศึกษาศัพท์ 49 หมวด อย่างท้าทาย, สนุก, และพัฒนาตัวเอง

       pic

       ♥ ศึกษาศัพท์ 49 หมวด อย่างท้าทาย, สนุก, และพัฒนาตัวเอง
       ♠ ใน 3 Section ของลิงก์ข้างล่างนี้ มีศัพท์ทั้งหมด 49 หมวดให้ท่านฝึก เมื่อคลิก Section 1, 2 หรือ 3 และคลิกเข้าไปยังเรื่องที่สนใจ ท่านจะเห็นภาพตามเรื่องที่ท่านเลือก, ให้นึกก่อนว่า ภาพนี้ภาษาอังกฤษว่ายังไง? และจึงค่อยคลิกภาพ เว็บจะโชว์คำศัพท์และออกเสียงให้ได้ยิน, ให้ท่านออกเสียงตามและคลิกหลาย ๆ ครั้งเพื่อฟังให้ชินหู และฝึกออกเสียงตามจนชินปาก, ขณะเดียวกันก็ดู spelling ของคำศัพท์ด้วย, เมื่อศึกษาอย่างนี้ทุกคำแล้ว ก็คลิก Next เพื่อดูภาพชุดถัดไป
      ♣ ท่านจะได้ทบทวนศัพท์เก่า และได้รู้จักศัพท์ใหม่เยอะทีเดียวครับ ได้ทั้งเห็นรูป เห็นคำศัพท์ ได้ยินการออกเสียง ได้ฝึกออกเสียงตาม ในหัวข้อคำศัพท์ที่หลากหลาย นับว่าเป็นลิงก์พัฒนาคำศัพท์ที่น่าสนใจมาก ๆ ครับ
http://easyworldofenglish.com/picdic/picdic.aspx?c=8589b881363b670c  

Add comment

เชิญแสดงความคิดเห็นด้วยถ้อยคำที่สุภาพ

Security code
Refresh

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com