ฝึกภาษาอังกฤษกับคลิปวีดิโอเกี่ยวกับ Thailand

 maxresdlt

♥ ฝึกภาษาอังกฤษกับคลิปวีดิโอเกี่ยวกับ Thailand ที่ทำในรอบสิบปีที่ผ่านมา มีเนื้อหาหลากหลาย เลือกดูเรื่องที่ท่านสนใจแล้วกันครับ
https://goo.gl/UJW2QH  ☼