ดิก free online คุณภาพดี ที่ขอแนะนำ

ox-longwebcam

ดิก free online คุณภาพดี ที่ขอแนะนำ

[1] ดิก อังกฤษ-ไทย & ไทย – อังกฤษ  (LEXILOGOS)

 

 1. http://dict.longdo.com
 2. http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-thai/
 3. http://www.babylon.com/define/122
 4. https://translate.google.co.th/?hl=th&tab=wT
 5. http://english-thai.linedict.com/#/enth/home
 6. http://guru.sanook.com/dictionary
 7. http://lexitron.nectec.or.th
 8. http://dict.meemodel.com/
 9. http://www.thai2english.com/online/dictionary/
 10. www.online-english-thai-dictionary.com 

[2] ดิก อังกฤษ – อังกฤษ  (LEXILOGOS)

 1. https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/
 2. https://en.oxforddictionaries.com/
 3. http://www.learnersdictionary.com/  (Webster)
 4. http://dictionary.cambridge.org/dictionary/learner-english/
 5. http://www.ldoceonline.com/  (Longman)
 6. http://www.macmillandictionary.com/
 7. https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english
 8. http://nhd.heinle.com/Home.aspx (Newbury House)
 9. http://www.wordsmyth.net/