ภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไร ได้บ้าง

e what

มีศัพท์หลายคำที่ท่านน่าจะสนใจอยากรู้ว่า ภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไร ได้บ้าง 

https://ภาษาอังกฤษออนไลน์.com/category/คำศัพท์ภาษาอังกฤษ/