10 ประโยคภาษาอังกฤษง่ายๆใช้ในการพูดคุยกับชาวต่างชาติ

jenah

♥10 ประโยคภาษาอังกฤษง่ายๆใช้ในการพูดคุยกับชาวต่างชาติ
https://www.youtube.com/watch?v=e9bVu1AwT2E 
English & Lifestyle Vids by Jenah ภาษาอังกฤษกับเจน่าห์

และอีกหลายคลิปที่น่าสนใจ
https://www.youtube.com/user/TheTextAndTalk/featured