ภาษาอังกฤษกับเคลี่

kaylee

ภาษาอังกฤษกับเคลี่ English with Kaylee

สนทนา, ศัพท์, แกรมมาร์

▬► https://www.youtube.com/user/Kaylee1der/featured 
▬► https://www.youtube.com/channel/UCT_jIz6Mnb9SOlcIL_Bc0Tw