แนะนำ TOEFL Reading and Vocabulary Workbook

toefl workbook
       ท่านผู้อ่านครับ ผมไปเจอหนังสือเล่มนี้ สำหรับคนที่เตรียมตัวสอบ Reading และ Vocabulary ของ TOEFL ตีพิมพ์ที่ประเทศโรมาเนีย เมื่อดูรูปเล่มหน้าตารู้สึกว่าไม่น่าสนใจเลย แต่เมื่อเข้าไปดูเนื้อหาก็รู้สึกว่าใช้ได้ครับ เพราะเขาสอนการเตรียมตัวสอบ, มี Test ให้ทำ, และมีเฉลยให้ตรวจ, ผมได้ทำ Bookmarks เพื่อให้ท่านคลิกเข้าไปฝึกทำ Test และดูเฉลยได้อย่างง่าย ๆ
https://goo.gl/n8XYJm 
       และอีกอย่างที่ผมบอกเป็นประจำ แม้ท่านจะไม่ได้ไปสอบ TOEFL ก็ใช้หนังสือทำนองนี้ฝึกภาษาอังกฤษได้ โดยในตอนแรกขอแนะให้ทำ pretest ก่อน
พิพัฒน์
www.facebook.com/en4th