ทดสอบศัพท์ 400 คำ จาก Longman Dictionary

inconvenience

♥ทดสอบศัพท์ ระดับไม่ง่าย-ไม่ยาก จำนวน 400 คำ จาก Longman Dictionary, ที่เว็บนี้ สามารถคลิกฟังเสียงอ่านประโยคตัวอย่างทั้งประโยค และฝึกพูดตามได้
https://www.google.com/search?q=site:www.ldoceonline.com+-%E2%97%8F  ◙