Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

สนุกกับคำศัพท์ใน The Funny Dictionary

troy
       ท่านผู้อ่านครับ ผมไปเจอเว็บนี้ The Funny Dictionary
http://the-funny-dictionary.com/the-book/index  
       ซึ่งเขารวบรวมความหมาย (definition) ของคำศัพท์ที่เด็ก ๆ นักเรียนเป็นคนเขียน เข้าใจว่าคงจะเขียนเป็นงานส่งครู โดยผู้รวบรวม คือคุณ Troy Simpson เขาเก็บความหมายหลายร้อยคำที่เด็กเขียนขึ้น นำมาลงไว้ที่เว็บนี้
       ผมลองอ่านดูแล้วก็เห็นว่า จุดประสงค์หลักของคุณ Troy Simpson ก็เพื่อความเพลิดเพลินเมื่อได้อ่านความหมายที่เด็กให้ไว้ ซึ่งมีทั้งให้ไว้แบบผิด ๆ โดยเด็กไปนำความหมายของคำศัพท์ที่คล้าย ๆ กันมาตอบ, หรือบางคำก็ไม่ผิด 100 % แต่เพี้ยนบ้าง, หรือบางทีก็ให้ความหมายแบบแซวเล่นสนุก ๆ
      ผมดึงคำศัพท์พวกนี้ประมาณ 50 คำมาให้ท่านดูเล่น ๆ และเขียนภาษาไทยแนบไว้นิด ๆ หน่อย ๆ ไม่สมบูรณ์
       แต่สิ่งที่ผมหวังจากการเขียนบทความนี้ก็คือ อยากให้คุณครูนำไปเป็นการบ้านสนุก ๆ (แต่บางคำอาจจะยากบ้าง) ให้เด็กฝึกทำส่งครู โดยบอกเว็บนี้แก่เด็ก และให้เด็กคลิกดูตั้งแต่ A - Z

index

และสามารถเลือกสัก 5 คำตามใจชอบนำมาตอบครู และในตอนสุดท้าย คุณครูจะนำคำตอบทั้งหมดมาคุยกันในห้องเรียนก็ได้ นี่เป็นงานที่เด็กอาจจะต้องออกแรงมากหน่อย แต่เพราะการที่มันไม่ใช่การบ้านธรรมดา ๆ นี่แหละ จึงท้าทายและให้ประโยชน์ เด็กสามารถค้นคว้าและทำงานเป็นทีมเพื่อให้ได้คำตอบก็ได้
      ข้างล่างนี่เป็นเพียงตัวอย่าง การบ้านที่เด็กส่งครู สามารถทำได้ละเอียดมากกว่านี้ครับ

translatee4thai

ABDOMEN n. an organ that contains the interestines. abdomen = ช่องท้อง, แต่เขียนว่าอวัยวะที่มีลำไส้อยู่ในนั้น
ABLUTIONS n. bathings approved by the Church.  
ABOMINABLE adj. able to be bombed.  
ACTIVE VOICE  n. the voice of a person when he is quarrelling.  
ADJECTIVE n. something that describes something, for example doctorbecause a doctor describes medicine.                  
ADMONITION n. what you fight with. ammunition = ลูกกระสุน
ADULTERY n. the period after adolescence. adulthood = ช่วงวัยผู้ใหญ่ แต่ adultery = การประพฤติผิดทางเพศ
ADVERSARY n. a thing that happens once every year. anniversary = วันครบรอบปี, แต่ adversary = ศัตรู
ALIBI n. what your mother sings when she wants you to sleep.  lullaby = เพลงกล่อมเด็ก, แต่ alibi = คำกล่าวอ้างที่ผู้ถูกกล่าวหาอ้างว่าได้อยู่ที่อื่นขณะเกิดเหตุ
ALTRUISM n. true in every respect. altruism =ความไม่เห็นแก่ตัว
AMBIGUITY n. 1. telling the truth when you don’t mean to. 2. having two wives living at the same time. ambiguity =ข้อความกำกวม
ANTHOLOGY  n. the study of ants. anthology =หนังสือรวมเรื่อง
ANTIC n. a very old piece of furniture. เฟอร์นิเจอร์เก่า = antique
ANTIDOTE n. 1. a funny story that you haven’t heard before. 2. an affectionate aunt. 1.anecdote = เรื่องส่วนตัวที่นำมาเล่า
ANTIQUARIAN n. 1. one who does not drink water. 2. a place you keep fish in. 2. aquarium = ตู้ปลา, ส่วน antiquarian = ผู้สะสมหรือศึกษาโบราณวัตถุ
APPENDICITIS n. caused by information in the appendix.                 บวม = inflammation, appendicitis = ไส้ติ่งอักเสบ, appendix = ไส้ติ่ง
APPENDIX n. 1. part of a book that no-one’s yet discovered to be of any use. 2. something that would be your tail if you were a monkey. appendix = 1.ภาคผนวกในหนังสือ
ARABLE adj. land where the Arabs live. arable =เหมาะแก่การเพาะปลูก, ไม่ได้แปลว่าที่ดินของชาวอาหรับ
ARSENAL n. a kind of poison. arsenic อาร์เซนิก, สารหนู แต่ arsenal = คลังแสงสรรพาวุธ
ASPIRANT n. someone who uses aspirin to excess. aspirant =ผู้ปรารถนา
ATOLL n. money paid to cross a bridge. ในเมืองไทย ค่าผ่านใช้ทางด่วน คือ toll, ส่วน atoll แปลว่า เกาะรูปวงแหวนที่เกิดจากหินประการัง
AUSTERITY n. enjoying what you have got when there isn’t any. austerity = ความมัธยัสถ์
AUTHOR n. a person who has lost both father and mother.              author = นักประพันธ์, ส่วน เด็กกำพร้าพ่อแม่ = orphan 
BRIDGE n. a thing that you have in the road for the river to go under.  
BROADCASTING vb. boasting or talking things just for show.  
BUDGET n. a booklet for recording expenses.  
BY-LAW  n. a law that the police are not keen on carrying out.  
CEREALS n. stories that last several weeks. series = เรื่องหลายตอนจบ, ส่วน cereals = ธัญญพืช 
CIRCLE n. two semi-circles joined together.  
CLASSIC n. a book you have to read at school.  
COMPLIMENT n. when we say something to another that he and we know is not true.  
COMPOSITION n. the art of bringing loose ideas into a complication.       
COMPUTER n. a person who uses public transport. commuter = คนที่เดินทาง ไป-กลับ ระหว่างบ้านกับที่ทำงาน
CONCENTRATION n. putting all your brains in one spot and not allowing them to stray to things that look nice.  
CONSTITUTION n. a group of stars.  constellation = หมู่ดาว, ส่วน constitution = รัฐธรรมนูญ
CONTENTIOUS adj. the state of being satisfied or happy.  contentious =ชอบทะเลาะ โต้เถียง
แต่ content = พอใจ
COPERNICUS n. a mixture of copper and nickel.  โคเปอร์นิคัส = นักดาราศาสตร์ผู้กล่าวว่าดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางของระบบสุริยะ
CO-RESPONDENT  n. another name for a pen friend.  
COSTUME n. an expensive dress.  
DECEASE n. an incurable disease. decease = ความตาย
DEMOCRACY n. 1. government by demons. 2. a system of government where everybody may be a little bit better than everybody else.   
DICTATOR n. a man who talks a lot. dictator = เผด็จการ
DICTIONARY n. a book written by people who think that they can spell better than anybody else.  
DILEMMA n. what you get when you graduate. diploma = ในรับรองวุฒิการศึกษา, ส่วน dilemma = สภาวะหนีเสือปะจรเข้
DOGMA n. the mother of puppies.  
DRUNK adj. future tense of drink. drink(ดื่ม)ก่อน แล้ว future หรืออนาคตก็จะ drunk (เมา)


พิพัฒน์
www.facebook.com/en4th 

Add comment

เชิญแสดงความคิดเห็นด้วยถ้อยคำที่สุภาพ

Security code
Refresh

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com