ทดสอบภาพศัพท์ 377 คำจาก Longman dictionary

LM pics

 ♣ ดูซีครับว่า 377 ภาพจากเว็บ Longman dictionary นี้ ท่านรู้จักชื่อศัพท์ภาษาอังกฤษของมันกี่คำ
【1】 คลิกภาพ 1 ครั้ง, และดู "คำศัพท์" ที่บรรทัดแรกขวามือ  

【2】 ถ้าไม่โชว์ "คำศัพท์", ก็คลิก "Visit" บรรทัดถัดลงมา

【3】สังเกตด้วยนะครับว่า บางภาพ มีหลายคำศัพท์โชว์อยู่ที่ภาพ
https://goo.gl/2yDk18