รู้คำแปลศัพท์ทุกคำทันใจโดยใช้ add-on ดิกอังกฤษ - ไทย ตัวนี้

wealth

♥ add-on ดิกอังกฤษ - ไทย ตัวนี้ ใช้กับ Google Chrome
หลังจากติดตั้งแล้ว เมื่อดับเบิ้ลคลิกที่คำศัพท์ คำแปลไทยจะโผล่ให้เห็นทันที ใช้สะดวกสุด ๆ ครับ
https://goo.gl/YaDMB8