หนังสือ Collocations 2 เล่ม ของ Oxford และ Cambridge

♥ผมมีหนังสือพวก Collocations 2 เล่มของ 2 สำนักพิมพ์, ถ้าชอบก็ดาวน์โหลดไปศึกษาได้เลยครับ

collo oxford

♣Oxford: https://goo.gl/YrdRUY 
♣Cambridge: http://www.e4thai.com/e4e/images/pdf2/N_87.pdf

collo cam