6 เว็บดี สอนแกรมมาร์ เนื้อหาเยอะ

grammar-websites

♥ 6 เว็บนี้สอนแกรมมาร์ บางทีก็มี test + เฉลย ให้ทำด้วย ลองสำรวจดูซีครับ เนื้อหาเยอะ แต่ต้องขยันค้นสักหน่อย
【1】 http://www.writingforward.com/  
【2】 https://www.grammarbook.com/ 
【3】 https://owl.english.purdue.edu/sitemap/#ex 
【4】 http://www.lousywriter.com/ 
【5】 http://www.dailygrammar.com/archive.html 
【6】 https://www.grammar.com/