เรียนภาษาอังกฤษ ง่าย-ปานกลาง-ยาก กับเว็บข่าว

สวัสดีครับ

เว็บข่าวคุณภาพดีมาก ๆ ที่มีบทเรียนภาษาอังกฤษให้ท่านฝึก แยกเป็นระดับ ง่าย-ปานกลาง-ยาก ให้ท่านเลือกตามต้องการ และฝึกได้ทุกทักษะ ทั้งอ่าน-ฟัง-คำศัพท์ และได้ความรู้ไปพร้อมกันด้วยเนื้อหาที่เปลี่ยนทุกวัน เรียนได้ไม่ซ้ำซาก ไม่น่าเบื่อ ที่ผมขอแนะนำมี 2 เว็บข้างล่างนี้ครับ

Bangkok Post LEARNING ENGLISH

Bangkok Post  Learning English channel

http://www.bangkokpost.com/learning/

ระดับ easy: Really easy news

ระดับ intermediate: Easy news

ระดับ advanced: Learning from news

Tip:วางเมาส์บนคำศัพท์ที่ขีดเส้นใต้ด้วยเส้นประสีแดง เพื่อดูความหมายและคำแปล

 VOA Learning English  (American English)

http://learningenglish.voanews.com/

Level One   VOA   Voice of America English News

Level One:คลิก

Level Two   VOA   Voice of America English News

Level Two:คลิก

Tip:คลิกคำศัพท์ และ ไอคอน Merriam-Webster เพื่อดูความหมาย

 แถมBritish CouncilLearnEnglish

LearnEnglish   British Council

LearnEnglish Kids

LearnEnglishTeens

LearnEnglish

TeachingEnglish

พิพัฒน์

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.