Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

ถาม-ตอบ

..........2:-ทำอย่างไรจะให้เด็ก ๆ รักเรียนภาษาอังกฤษคะ

1.ต้องหา สื่อภาษาอังกฤษ ที่เด็กมีความสุขที่จะเรียน ไม่ใช่สื่อที่เรามีความสุขที่จะสอน หรือมีความสามารถที่จะสอน

นี่เป็นเหตุผลที่ว่า ทำไมเว็บ www.e4thai.com ถึงได้พยายามหาเนื้อหาที่หลากหลายมาบริการท่านผู้อ่าน (เท่าที่ผมจะหาได้) เพราะผมเชื่อว่า อาจจะยังมีคนอีกมากมายที่ไม่ได้รับประโยชน์จาก e4thai เลย เพราะเขายังไม่เจออะไรเลยในเว็บนี้ที่เขามีความสุขที่จะเรียนด้วย

ข้อ 1 นี้ ทำไม่ง่าย แต่ก็ใช่ว่าทำไม่ได้

 

2.เราต้องเอาตัวเราเองเป็นตัวอย่างว่า

-เรารักภาษาอังกฤษ แม้ว่าบางครั้งมันอาจจะไม่น่ารัก

-เราเรียนภาษาอังกฤษได้ แม้ว่าบางครั้งมันอาจจะเรียนยาก

-เราสามารถใช้ประโยชน์จากภาษาอังกฤษได้ ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง, ไม่มากก็น้อย

เมื่อเด็กเห็นตัวอย่างจากที่เรา "รู้สึก", จากที่เรา "ทำได้" และจากที่เรา "ได้ประโยชน์" จากภาษาอังกฤษ สิ่งนี้จะมีประสิทธิภาพในการทำให้เด็ก "รัก" ภาษาอังกฤษ มากกว่าการ "สอน" ให้เด็กรักภาษาอังกฤษ

-พิพัฒน์-

Add comment

เชิญแสดงความคิดเห็นด้วยถ้อยคำที่สุภาพ

Security code
Refresh

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com