การนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษ สำหรับคนไม่เก่งอังกฤษ โดย จีนา จีนาฟู


https://www.youtube.com/watch?v=y0yo-sa7o8o 
♣ ถ้าสนใจเรื่องนี้ ก็ยังมีอีกหลายคลิป
ที่นี่ → https://tinyurl.com/y9s6m7ha