รวม 32 คำถาม สัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษ รู้ไว้ ไม่มีพลาด !!

http://www.si-englishbkk.com/study-guide/thirtytwo-interview-english/  (ไฟล์)

32q