ฝึกออกเสียงประโยคคำถามภาษาอังกฤษง่าย ๆ

♥ ฝึกออกเสียงประโยคคำถามภาษาอังกฤษง่าย ๆ และที่สำคัญก็คือ ให้สังเกตโครงสร้างของประโยคด้วย ตอนจะผูกประโยคคำถามอื่น ๆ ก็ทำนองเดียวกันนี่แหละ


https://www.youtube.com/watch?v=f3se6npgrAk