ฝึกพูด+สนทนา Eng แบบเด็กเล็กๆ | เรียนภาษาอังกฤษ กับ อ.พิบูลย์ แจ้งสว่าง

https://www.youtube.com/watch?v=GR8LiMI7Tcs  ◙

ศึกษาเพิ่มเติม :

https://www.youtube.com/user/Piboon11/playlists