ถาม-ตอบ

..........5:-การอ่านคำเขียนเหมือน แต่ออกเสียงต่าง?

อยากได้วิธีสะกด คำเขียนแบบเดียวกันแต่ออกเสียงไม่เหมือนกัน ไม่ทราบว่ามีเทคนิคการอ่านไหมค่่ะ

คำพวกนี้เรียกว่า Heteronyms: คือ Words Spelled the Same, but with Different Pronunciation

 

ลองดูที่นี่ครับ

(1)http://www.manythings.org/b/e/1281/

(2)http://www-personal.umich.edu/~cellis/heteronym.html

พิพัฒน์