แนะนำ Oxford First Dictionary

♥ Oxford First Dictionary ♥
เล่มนี้ผมไม่ต้องแนะนำอะไรก็ได้ครับ เนื้อหาดี อ่านง่าย ภาพสวย ไฟล์ก็ชัด
https://goo.gl/o6f87M 

First Dictionary - 200dpi