Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

9 วีดิโอสั้น แนะนำ 9 ประเทศเพื่อนบ้านอาเซียน

ASEAN สวย

สวัสดีครับ

พ.ศ. นี้ นอกจากภาษาอังกฤษแล้ว ความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร เกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน เป็นสิ่งที่ควรแสวงหามาทราบไว้ เพราะในปี 2015 ภูมิภาคนี้จะกลายเป็นประชาคมทางเศรษฐกิจเดียวกัน ที่เรียกว่า AEC  หรือ ASEAN Economic Community

 

อาจารย์ประหยัด ภารการ แห่ง โรงเรียนธงธานี จังหวัดร้อยเอ็ด ได้จัดทำวีดิโอสั้นแนะนำแต่ละประเทศเพื่อนบ้านอาเซียนของเรา ผมดูแล้วเห็นว่าน่าชมมากครับ เนื้อหากระชับในประเด็นพื้นฐานที่ควรรู้  และที่ผมชอบมาก ๆ ก็คือ วีดิโอชุดนี้ซึ่งมี 1 คลิปต่อ1 ประเทศ มีเพลงของประเทศนั้นประกอบไปพร้อม ๆ กับให้เราอ่านข้อความสั้น ๆ บนจอพร้อมดูภาพไปทีละภาพ ๆ  

เชิญครับ...

อาเซียน : เรียนรู้ประเทศอินโดนีเซีย

*****

อาเซียน : เรียนรู้ประเทศพม่า

*****

อาเซียน : เรียนรู้ประเทศกัมพูชา

*****

อาเซียน : เรียนรู้ประเทศลาว

*****

อาเซียน : เรียนรู้ประเทศบรูไน

*****

อาเซียน : เรียนรู้ประเทศฟิลิปปินส์

*****

อาเซียน : เรียนรู้ประเทศสิงคโปร์

*****

อาเซียน : เรียนรู้ประเทศเวียดนาม

*****

อาเซียน : เรียนรู้ประเทศมาเลเซีย

*****

คลิก: ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ AEC

 

 

Add comment

เชิญแสดงความคิดเห็นด้วยถ้อยคำที่สุภาพ

Security code
Refresh

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com