ละครยามบ่ายคลายเครียด

♥ English Conversation Video - English Subtitles ชุดนี้มี 3 คลิป คือ

(1) ระดับ beginner 36 นาที

(2) ระดับ elementary 36 นาที

(3) ระดับ pre-intermediate 39 นาที

ดูแล้วเหมือนละครทีวีตอนบ่ายบ้านเรา เบา ๆ เพลินดี ลองดูซีครับ

https://www.youtube.com/watch?v=ppJy5uGZLi4&t=8s&index=2&list=PL_xqs-tCfzNo3LDIuAh95h1mJ5qe7DNkX  ☼

444