รวมประโยคขออนุญาต แสดงความเห็น และถามคำถามในห้องเรียน

♥ รวมประโยคขออนุญาต แสดงความเห็น และถามคำถามในห้องเรียน
http://www.si-englishbkk.com/study-guide/classroom-language-for-english-students/  

classroom