ถาม-ตอบ

..........10:-อยากให้มีเรื่องคำศัพท์ เกี่ยวกับพุทธศาสนา ครับ ผมชอบเรียนคำศัพท์พวกนี้

อยากให้มีเรื่องคำศัพท์ เกี่ยวกับพุทธศาสนา ครับ ผมชอบเรียนคำศัพท์พวกนี้  

ที่นี่ครับ

เว็บ - หนังสือ - โปรแกรม พจนานุกรมพุทธศาสน์

Buddhism Glossary

Buddhist terms

http://www.sgilibrary.org/dict.html

พิพัฒน์

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.