ความรู้ภาษาอังกฤษ ที่ opendurian.com

  opendurian logo box small trans
【1】 https://www.opendurian.com/exercises/senior/english/ 
【2】 https://www.opendurian.com/exercises/senior/english1/ 
【3】 https://www.opendurian.com/exercises/senior/english2/ 
【4】 https://www.opendurian.com/exercises/everybody/toeic/