ทดสอบ คำศัพท์ / วลี / ประโยค อังกฤษ - ไทย ที่ iteslj.org

thai

♥ สนุกดีครับ ทดสอบ คำศัพท์ / วลี / ประโยค อังกฤษ - ไทย English-Thai Vocabulary Quizzes
◙ ที่นี่ → http://iteslj.org/v/th/ 
ถ้าภาษาไทยเป็นตัวยึกยือ ดูวิธี encode
◙ ที่นี่ → https://goo.gl/VPE4fn 
◙ ถ้าต้องการเปลี่ยนเป็น ไทย → อังกฤษ ก็ติ๊ก หน้าคำ Switch
Switch the next question to Thai - English.

ที่บรรทัดล่าง