Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

ชุด Boost Your Vocabulary 4 เล่ม

       boostBoost Your Vocabulary 4 เล่มชุดนี้ แต่ละเล่มมี 12 หัวข้อ มีวัตถุประสงค์ให้ผู้เรียนสามารถใช้ศัพท์สื่อสารในหลากหลายสถานการณ์ แบบฝึกหัดมีหลายสไตล์ และที่แปลกหน่อยก็คือ เมื่อเริ่มแต่ละหัวข้อเขาจะมี list คำศัพท์ให้ผู้เรียนเติมคำแปลในภาษาของตัวเองลงไป ของเราก็คือให้เติมคำแปลภาษาไทยลงไป ถ้าศึกษา eBook ผ่านจอ ก็น่าจะมีสมุดโน้ตสักเล่ม จดคำแปลศัพท์ลงไปให้ตรงกับหน้าของ eBook

      โดยสรุปก็คือตำราชุด Boost Your Vocabulary นี้ถ้าเป็นอาหารก็ขอให้ค่อย ๆ เคี้ยวแล้วกันครับ เพราะบางเมนูก็เหนียวเคี้ยวยาก หลายคำถามให้ไปค้นคิดหาคำตอบเอาเอง แต่ดูแล้วสารอาหารครบมีประโยชน์ต่อสมอง ขอชวนให้ลองกินครับ

  1. Boost Your Vocabulary 1
  2. Boost Your Vocabulary 2
  3. Boost Your Vocabulary 3
  4. Boost Your Vocabulary 4

พิพัฒน์
www.facebook.com/en4th 

Add comment

เชิญแสดงความคิดเห็นด้วยถ้อยคำที่สุภาพ

Security code
Refresh

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com