Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

ศึกษา 100 Common Nouns in English อย่างละเอียด

 person

       ในเน็ต มีนักวิชาการหลายสำนัก ทำ list คำ noun ภาษาอังกฤษที่เจอบ่อย-ใช้บ่อย เช่นที่นี่ 25 คำ 50 คำ, 100 คำ , 600 คำ , 1000 คำ , 1500 คำ เป็นต้น และวันนี้ผมขอยก list 100 คำ noun มาฝากท่าน พร้อมคำแปลภาษาไทย

       เนื่องจาก noun แต่ละตัวมีหลายความหมาย คำแปลที่ให้ไว้นี้จึงให้เฉพาะความหมายที่ใช้บ่อยที่สุด เพราะถ้าให้ทุกความหมาย มันจะยาวมากเกินไป
       และในความหมาย(เดียว)ที่ใช้บ่อยสุดนี้ ผมได้นำคำกลุ่มหนึ่ง ที่มีความหมายเหมือนกัน, คล้ายกัน, เป็นคำในกลุ่มเดียวกัน หรือเกี่ยวข้องกัน มาให้ท่านได้ดูผ่านตา โดยนำมาจาก Macmillan Dictionary – Thesaurus categories
      ในกลุ่ม Thesaurus ของ noun แต่ละตัวที่ให้ไว้นี้ มันมีความหลากหลายอยู่เหมือนกันครับ คงจะมีทั้งคำที่เรารู้จัก/ไม่รู้จัก, คุ้นเคย/ไม่คุ้นเคย เช่น มีทั้งภาษาพูด ภาษาเขียน ภาษาในวรรณคดี ภาษาอังกฤษที่ใช้กันส่วนใหญ่ในบางประเทศ เช่น สหรัฐฯ อังกฤษ ออสเตรเลีย ฟิลิปปินส์ (ตัวอย่าง face ) ท่านไม่ต้องซีเรียสกับทุกคำ ถือว่าเป็นความรู้อ่านดูเพลิน ๆ ก็ได้ แต่ถ้าสะดุดคำใดที่เห็นว่าน่าจะนำไปใช้ได้ ก็รีบจำเลยครับ
      อีก 2 เรื่องก่อนจบ [1] ศัพท์ในหน้าเว็บ Macmillan Dictionary ถ้าวางเมาส์บนนั้นแล้วกลายเป็นรูปมือ แสดงว่าเป็นลิงก์ เมื่อท่านคลิกคำนั้นก็จะพาไปยังหน้าที่แสดง Definition ของมัน ... แล้วท่านค่อยคลิก Back   กลับก็ได้ [2] หน้า Thesaurus ที่แสดงกลุ่มคำพวกเดียวกันนั้น ถ้ามี Show me more ก็คลิกตรงนั้นด้วย

e4thaisab

ที่มา : https://www.espressoenglish.net/100-common-nouns-in-english/

1       time เวลา คำเหมือน/คำคล้าย/คำในกลุ่มเดียวกัน
2       year       ปี คำเหมือน/คำคล้าย/คำในกลุ่มเดียวกัน
3       people       คน คำเหมือน/คำคล้าย/คำในกลุ่มเดียวกัน
4       way       วิธีการ,ทาง คำเหมือน/คำคล้าย/คำในกลุ่มเดียวกัน
5       day       วัน คำเหมือน/คำคล้าย/คำในกลุ่มเดียวกัน
6       man       ชาย คำเหมือน/คำคล้าย/คำในกลุ่มเดียวกัน
7       thing       สิ่ง คำเหมือน/คำคล้าย/คำในกลุ่มเดียวกัน
8       woman       หญิง คำเหมือน/คำคล้าย/คำในกลุ่มเดียวกัน
9       life       ชีวิต คำเหมือน/คำคล้าย/คำในกลุ่มเดียวกัน
10     child     เด็ก คำเหมือน/คำคล้าย/คำในกลุ่มเดียวกัน
11     world     โลก คำเหมือน/คำคล้าย/คำในกลุ่มเดียวกัน
12     school     โรงเรียน คำเหมือน/คำคล้าย/คำในกลุ่มเดียวกัน
13     state     สถานะ คำเหมือน/คำคล้าย/คำในกลุ่มเดียวกัน
14     family     ครอบครัว คำเหมือน/คำคล้าย/คำในกลุ่มเดียวกัน
15     student     นักศึกษา คำเหมือน/คำคล้าย/คำในกลุ่มเดียวกัน
16     group     กลุ่ม คำเหมือน/คำคล้าย/คำในกลุ่มเดียวกัน
17     country     ประเทศ คำเหมือน/คำคล้าย/คำในกลุ่มเดียวกัน
18     problem     ปัญหา คำเหมือน/คำคล้าย/คำในกลุ่มเดียวกัน
19     hand     มือ คำเหมือน/คำคล้าย/คำในกลุ่มเดียวกัน
20     part     ส่วนหนึ่ง คำเหมือน/คำคล้าย/คำในกลุ่มเดียวกัน
21     place     สถานที่ คำเหมือน/คำคล้าย/คำในกลุ่มเดียวกัน
22     case     กรณี คำเหมือน/คำคล้าย/คำในกลุ่มเดียวกัน
23     week     สัปดาห์ คำเหมือน/คำคล้าย/คำในกลุ่มเดียวกัน
24     company     บริษัท คำเหมือน/คำคล้าย/คำในกลุ่มเดียวกัน
25     system     ระบบ คำเหมือน/คำคล้าย/คำในกลุ่มเดียวกัน
26     program     โปรแกรม คำเหมือน/คำคล้าย/คำในกลุ่มเดียวกัน
27     question     คำถาม คำเหมือน/คำคล้าย/คำในกลุ่มเดียวกัน
28     work     งาน คำเหมือน/คำคล้าย/คำในกลุ่มเดียวกัน
29     government     รัฐบาล คำเหมือน/คำคล้าย/คำในกลุ่มเดียวกัน
30     number     จำนวน คำเหมือน/คำคล้าย/คำในกลุ่มเดียวกัน
31     night     กลางคืน คำเหมือน/คำคล้าย/คำในกลุ่มเดียวกัน
32     point    ความคิด,ความเห็น,หัวข้อ คำเหมือน/คำคล้าย/คำในกลุ่มเดียวกัน
33     home     บ้าน คำเหมือน/คำคล้าย/คำในกลุ่มเดียวกัน
34     water     น้ำ คำเหมือน/คำคล้าย/คำในกลุ่มเดียวกัน
35     room     ห้อง คำเหมือน/คำคล้าย/คำในกลุ่มเดียวกัน
36     mother     แม่ คำเหมือน/คำคล้าย/คำในกลุ่มเดียวกัน
37     area     พื้นที่ คำเหมือน/คำคล้าย/คำในกลุ่มเดียวกัน
38     money     เงิน คำเหมือน/คำคล้าย/คำในกลุ่มเดียวกัน
39     story     เรื่องราว คำเหมือน/คำคล้าย/คำในกลุ่มเดียวกัน
40     fact     ข้อเท็จจริง คำเหมือน/คำคล้าย/คำในกลุ่มเดียวกัน
41     month     เดือน คำเหมือน/คำคล้าย/คำในกลุ่มเดียวกัน
42     lot     กลุ่มคน/สิ่งของ คำเหมือน/คำคล้าย/คำในกลุ่มเดียวกัน
43     right     ด้านขวามือ คำเหมือน/คำคล้าย/คำในกลุ่มเดียวกัน
44     study    การศึกษาเล่าเรียน คำเหมือน/คำคล้าย/คำในกลุ่มเดียวกัน
45     book     หนังสือ คำเหมือน/คำคล้าย/คำในกลุ่มเดียวกัน
46     eye     ตา คำเหมือน/คำคล้าย/คำในกลุ่มเดียวกัน
47     job     งานหาเงิน คำเหมือน/คำคล้าย/คำในกลุ่มเดียวกัน
48     word     คำ คำเหมือน/คำคล้าย/คำในกลุ่มเดียวกัน
49     business     ธุรกิจ คำเหมือน/คำคล้าย/คำในกลุ่มเดียวกัน
50     issue     ประเด็นถกเถียง คำเหมือน/คำคล้าย/คำในกลุ่มเดียวกัน
51     side     ด้าน คำเหมือน/คำคล้าย/คำในกลุ่มเดียวกัน
52     kind     ชนิด คำเหมือน/คำคล้าย/คำในกลุ่มเดียวกัน
53     head     หัว คำเหมือน/คำคล้าย/คำในกลุ่มเดียวกัน
54     house     บ้าน คำเหมือน/คำคล้าย/คำในกลุ่มเดียวกัน
55     service     บริการ คำเหมือน/คำคล้าย/คำในกลุ่มเดียวกัน
56     friend     เพื่อน คำเหมือน/คำคล้าย/คำในกลุ่มเดียวกัน
57     father     พ่อ คำเหมือน/คำคล้าย/คำในกลุ่มเดียวกัน
58     power     อำนาจ คำเหมือน/คำคล้าย/คำในกลุ่มเดียวกัน
59     hour     ชั่วโมง คำเหมือน/คำคล้าย/คำในกลุ่มเดียวกัน
60     game     เกม คำเหมือน/คำคล้าย/คำในกลุ่มเดียวกัน
61     line     เส้น คำเหมือน/คำคล้าย/คำในกลุ่มเดียวกัน
62     end     ปลาย คำเหมือน/คำคล้าย/คำในกลุ่มเดียวกัน
63     member     สมาชิก คำเหมือน/คำคล้าย/คำในกลุ่มเดียวกัน
64     law     กฎหมาย คำเหมือน/คำคล้าย/คำในกลุ่มเดียวกัน
65     car     รถ คำเหมือน/คำคล้าย/คำในกลุ่มเดียวกัน
66     city     เมือง คำเหมือน/คำคล้าย/คำในกลุ่มเดียวกัน
67     community     ชุมชน คำเหมือน/คำคล้าย/คำในกลุ่มเดียวกัน
68     name     ชื่อ คำเหมือน/คำคล้าย/คำในกลุ่มเดียวกัน
69     president     ประธานาธิบดี,ประธาน คำเหมือน/คำคล้าย/คำในกลุ่มเดียวกัน
70     team     ทีม คำเหมือน/คำคล้าย/คำในกลุ่มเดียวกัน
71     minute     นาที คำเหมือน/คำคล้าย/คำในกลุ่มเดียวกัน
72     idea     แนวความคิด คำเหมือน/คำคล้าย/คำในกลุ่มเดียวกัน
73     kid     เด็ก คำเหมือน/คำคล้าย/คำในกลุ่มเดียวกัน
74     body     ร่างกาย คำเหมือน/คำคล้าย/คำในกลุ่มเดียวกัน
75     information     ข้อมูล คำเหมือน/คำคล้าย/คำในกลุ่มเดียวกัน
76     back     ด้านหลัง คำเหมือน/คำคล้าย/คำในกลุ่มเดียวกัน
77     parent     ผู้ปกครอง คำเหมือน/คำคล้าย/คำในกลุ่มเดียวกัน
78     face     ใบหน้า คำเหมือน/คำคล้าย/คำในกลุ่มเดียวกัน
79     others     คนอื่น ๆ  
80     level     ระดับ(ปริมาณ) คำเหมือน/คำคล้าย/คำในกลุ่มเดียวกัน
81     office     สำนักงาน คำเหมือน/คำคล้าย/คำในกลุ่มเดียวกัน
82     door     ประตู คำเหมือน/คำคล้าย/คำในกลุ่มเดียวกัน
83     health     สุขภาพ คำเหมือน/คำคล้าย/คำในกลุ่มเดียวกัน
84     person     คน คำเหมือน/คำคล้าย/คำในกลุ่มเดียวกัน
85     art     ศิลปะ คำเหมือน/คำคล้าย/คำในกลุ่มเดียวกัน
86     war     สงคราม คำเหมือน/คำคล้าย/คำในกลุ่มเดียวกัน
87     history     ประวัติศาสตร์ คำเหมือน/คำคล้าย/คำในกลุ่มเดียวกัน
88     party     งามเลี้ยงฉลอง คำเหมือน/คำคล้าย/คำในกลุ่มเดียวกัน
89     result     ผลที่เกิดขึ้น คำเหมือน/คำคล้าย/คำในกลุ่มเดียวกัน
90     change     การเปลี่ยนแปลง คำเหมือน/คำคล้าย/คำในกลุ่มเดียวกัน
91     morning     ตอนเช้า คำเหมือน/คำคล้าย/คำในกลุ่มเดียวกัน
92     reason     เหตุผล,สาเหตุ คำเหมือน/คำคล้าย/คำในกลุ่มเดียวกัน
93     research     การวิจัย คำเหมือน/คำคล้าย/คำในกลุ่มเดียวกัน
94     girl     เด็กหญิง คำเหมือน/คำคล้าย/คำในกลุ่มเดียวกัน
95     guy     ผู้ชาย คำเหมือน/คำคล้าย/คำในกลุ่มเดียวกัน
96     moment     ขณะ คำเหมือน/คำคล้าย/คำในกลุ่มเดียวกัน
97     air     อากาศ คำเหมือน/คำคล้าย/คำในกลุ่มเดียวกัน
98     teacher     ครู คำเหมือน/คำคล้าย/คำในกลุ่มเดียวกัน
99     force     กำลัง คำเหมือน/คำคล้าย/คำในกลุ่มเดียวกัน
100   education   การศึกษา/การให้การศึกษา คำเหมือน/คำคล้าย/คำในกลุ่มเดียวกัน

พิพัฒน์

www.facebook.com/en4th 

Add comment

เชิญแสดงความคิดเห็นด้วยถ้อยคำที่สุภาพ

Security code
Refresh

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com