ตำราภาษาอังกฤษชุด "Test Your" Series

test your

     เขาบอกว่าหนังสือชุด "Test Your" Series นี้ขายดี มีคนนิยมมาก ผมเข้าไปดูแล้วก็เห็นว่าน่าจะจริง เพราะทั้งเนื้อหาและการจัดรูปเล่มน่าอ่านมาก โดย Test ทุกข้อ มี Answers ให้ตรวจที่ท้ายเล่ม 

[1] Test Your Vocabulary มีทั้งหมด 6 เล่ม

[2] Test Your Grammar & Usage for FCE
[3] Test Your Verbs
[4] Test Your Prepositions : ฉบับ 2001ฉบับ 1990
[5] Test Your Reading
       ส่วนอีก 2 เล่มผมมีเฉพาะไฟล์ pdf ขาดไฟล์เสียง mp3 ซึ่งต้องใช้คู่กัน ท่านใดมีขอบริจาคด้วยนะครับ
[6] Test Your Pronunciation
[7] Test Your Listening
พิพัฒน์
www.facebook.com/en4th