Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

100 คำศัพท์ ที่มีหลายความหมาย พร้อมคำแปล และประโยคตัวอย่าง

m1

ระดับชั้นอนุบาล - grade 2

http://www.k5learning.com/worksheets/flashcards/K-2-multiple-meaning.pdf

คลิกคำศัพท์ใน 5 บรรทัดข้างล่างนี้ เพื่อดูความหมาย และ ประโยคตัวอย่าง

ระดับชั้น grade 3  - 5

http://www.k5learning.com/worksheets/flashcards/3-5-multiple-meaning.pdf

คลิกคำศัพท์ใน 5 บรรทัดข้างล่างนี้ เพื่อดูความหมาย และ ประโยคตัวอย่าง

e4thaisab

ศัพท์ระดับชั้นอนุบาล - grade 2 ที่มีหลายความหมาย พร้อมคำแปล

bark-เห่า,เปลือกไม้
bat-ไม้ตีลูกเบสบอลหรือลูกคริกเก็ต,ค้างคาว bit- เหล็กที่ขวางปากม้าสำหรับดึงบังเหียน,ดอกสว่าน,ชิ้นส่วนเล็กๆน้อยๆ,หน่วยความจุข้อมูลเล็กสุดในคอมพิวเตอร์, ช่อง 2 ของ bite(กัด) bolt- กลอนประตู,สลักเกลียว,รีบผละไป, แสงแปลบปลาบของฟ้าแล็บ,รีบกลืนอาหารโดยไม่ได้เคี้ยว bowl-ชาม,โถ,เล่นโบว์ลิ่ง
box-กล่อง,ลัง;ชก,ต่อย,ชกมวย can-สามารถ,มีสิทธิ์,กระป๋อง,บรรจุลงกระป๋องเพื่อถนอมอาหาร check-ตรวจสอบ,เช็ก,ใบเสร็จ,รั้ง สกัด, ติ๊ก(ว่าถูกต้องหรือทำแล้ว) clip- ตัด,ตัดออก,เล็ม, ลวดหนีบกระดาษ  club-ไม้กระบอง,สโมสร,ไม้ตีกอล์ฟ
dip - จุ่ม,ลดลง, น้ำจิ้ม down - ลง,ลงไป,โศกเศร้า,ไม่สบาย,ห้วงที่ไม่ดี,โค่น,ชนะ,ดื่มอย่างรวดเร็ว dress - สวมเสื้อผ้า,ชุดแต่งกาย,ตกแต่ง,ทำแผล,เตรียมอาหาร eye - ตา,ศูนย์กลางพายุ, ดวงตา,มองจ้อง fair - ยุติธรรม,พอใช้ได้,ไม่มีฝนตก, ขนาดใหญ่,(ผม/ผิว)สีจาง, สวยงาม
file - แฟ้ม,แฟ้มข้อมูล,จัดเข้าแฟ้ม,แถว,เดินแถว,ตะไบ,ถูด้วยตะไบ foot - เท้า,ตีน,ความยาว 1 ฟุต,รับผิดชอบเป็นคนจ่ายเงิน fly-บิน,ขับเครื่องบิน,เดินทางโดยเครื่องบิน,โบกสะบัด,ลอยในอากาศ,ปร๊าด,ผ่านไปอย่างรวดเร็ว gum -ยางไม้,กาว,ทากาว,หมากฝรั่ง,เหงือก hard - แข็ง,ยาก,ลำบาก,มุ่งมั่น,กวดขัน,หนักหน่วง,รุนแรง
hide - ซ่อน,ปิดบัง,เก็๋บเป็นความลับ,หนังสัตว์ขนาดใหญ่เช่นวัวควาย hit -ตี,ชน,ถึง,มีผลต่อ,เป็นที่นิยม jam- ยัดใส่,แยม,กด,ติดขัด,แออัด,สถานการณ์ที่ยุ่งยาก last - สุดท้าย,หลังสุด,ที่แล้ว,ดำเนินเป็นเวลา,คงทน,อยู่ในสภาพดี left - ซ้าย,ฝ่ายซ้าย,ด้านซ้าย,ช่อง 2 ของ leave (ออกจาก),ละทิ้ง,ลาออก,ทิ้งงาน,ทิ้งคู่ครอง
lie - โกหก,นอน,วางอยู่,อยู่ที่ mean - ตั้งใจ,หมายถึง,มีความหมาย,โหดร้าย miss - พลาดไป,คิดถึง,ไม่ได้รับ,ไม่ได้ทำ,นางสาว-Miss, nail-ตะปู,เล็บ over - เหนือ,บน,ข้าม,คลุม,ตลอด,เกี่ยวกับ,ล้น,อีก,ล้ม,กว่า,เลิก,มากเกินไป เช่น overdo, ข้าม เช่น travel overseas
park -สวนสาธารณะ,จอดรถ,อุทยาน pen -ปากกา,คอก,เล้า,ใส่คอก,ใส่เล้า pet -สัตว์เลี้ยง,คนโปรด,สัมผัสเบาๆ อย่างรักใคร่ play -เล่น,เล่นสนุก,แสดงบทบาท,ละคร punch -เจาะรู,ต่อย,เครื่องดื่มพันช์,กดปุ่มให้เครื่องทำงาน
ring - วงแหวน,แหวน, เสียงกริ่ง,เสียงกระดิ่ง,เสียงโทรศัพท์, การโทรศัพท์,โทรศัพท์ถึง,ล้อมวง rock - หิน,แกว่ง,โยก,เขย่า,ดนตรีร็อก  root -ราก, แหล่ง,ต้นตระกูล,หยั่งราก,ลงแน่น, ขุดคุ้ย,ค้นหา row - (โร)แถว,แจวเรือ,(เรา)การทะเลาะทุ่มเถียง scale -เกล็ด,ขอดเกล็ด,ตาชั่ง,มาตราส่วน,หน่วยวัด,ปีน,ปรับ
seal -ตราประทับ,ประทับตรา,แมวน้ำ shake -เขย่า,สั่น,ไหว, sink -อ่านล้างจาน,จมลง,ตกลงไป stamp -แสตมป์,ตอก,ตี,ประทับ,กระทืบ,เหยียบ star -ดาว,ดารา,ดาวรุ่ง,นักแสดงนำ
stick -ไม้เท้า,กิ่งไม้,ติด,เสียบ,สิ่งที่ทำให้ยึดติดกัน stuff-วัสดุ,สิ่งของ,ยัดไส้,อัดใส่,กินจนอิ่มเกิน swing -เหวี่ยง,แกว่ง,ควง,หมุน,เปลี่ยน,ห้อยโหน,ชิงช้า tap -เคาะเบาๆ,เสียงเคาะ,ก๊อกเปิดปิดน้ำ,แอบดักฟังโทรศัพท์ tire -เหน็ดเหนื่อย, เบื่อหน่าย ,ยางรถ

 e4thaisab

ศัพท์ระดับชั้น grade 3  - 5 ที่มีหลายความหมาย พร้อมคำแปล

bear -หมี,แบก,ทน,รับ before -ก่อน,ต่อหน้า bill-ใบเสร็จ,ธนบัตร,ปากนก,ร่าง พรบ. blue -สีน้ำเงิน,เศร้า bore -เจาะ,ทำให้เบื่อ
brush - แปรง,ขจัดคราบ change -เปลี่ยนแปลง,เงินทอน  chest -หน้าอก,เต้านม,หีบ clear -ชัดเจน,ใส,ขจัด count -นับ,คำนวณ,รวมถึง
ear- หู,โสตประสาท fan -พัดลม,พัด,แฟน fence -รั้ว,ทำรั้วกั้น,ฟันดาบ,เล่นฟันดาบ fork -ส้อม,คราด,แยกเป็นสองทาง game -เกม,กีฬา,การละเล่น,การแข่งขัน,สัตว์ที่ถูกล่า
handle -จัดการ,ควบคุม,ด้าม,แฮนด์ head -หัว,หัวหน้า,ศีรษะ,มุ่งหน้าไปทาง,โหม่ง,สำคัญ jerk -กระตุก,กระชาก kid -เด็ก,ล้อเล่น kind - ชนิด,ประเภท,ใจดี,เมตตา
leave -ปล่อย,ทิ้ง,ออกจาก,การลาพักงาน light -เบา,สว่าง,แสง,ไฟ,จุดไฟ log -ซุง,โค่นตัดต้นไม้ mine -เหมือง,ทุ่นระเบิด,ของฉัน mold - แม่พิมพ์,รา,ปั้น
note - หมายเหตุ,จดหมาย,บันทึก,สังเกต paste -แปะ,แป้งเปียก pitcher -เหยือก,คนขว้างลูก plain -ธรรมดา,เรียบ,เปล่า ๆ,พื้นราบ organ - อวัยวะ,หีบเพลง,เครื่องมือ
pool -สระ,แอ่ง,บ่อน้ำ,รวมเงินกัน pound -ปอนด์,โขลก,ตำ pupil -นักเรียน,รูม่านตา,ลูกศิษย์ racket -ไม้แร็กเกต,เสียงอึกทึก,อุบายต้มหลอกเงินคนอื่น range -พิสัย,เทือกเขา,แถว,แนว
rent -เช่า,การเช่า,ค่าเช่า,เปิดให้เช่า right -ขวา,เหมาะสม,ชอบธรรม,ถูกต้อง,สิทธิ rose -กุหลาบ,ช่อง 2 ของ rise (ขึ้น) saw -เลื่อย,เลื่อยไม้,ภาษิต scale -เกล็ด,ขอดเกล็ด,ตาชั่ง,มาตราส่วน,หน่วยวัด,ปีน,ปรับ
shed -เพิง,คอก,สลัด,ปลด ship -เรือ,ขนส่ง/ขนถ่าย(ลงเรือ) sole-เดียว,เพียงลำพัง,ฝ่าเท้า,พื้นรองเท้า space -อวกาศ,เนื้อที่,เว้นช่อง,เว้นระยะ spring -สปริง,ลวดสปริง,ฤดูไบไม้ผลิ,กระโดด,เด้ง
squash -บีบ,คั้น,รัดแน่น,น้ำผลไม้คั้น,กีฬาสควอช stable -มั่นคง,เสถียร,แนวแน่,คอกม้า steer -คัดท้าย,คุมหางเสือ,คำแนะนำในการปฏิบัติงาน,วัวตัวผู้ที่ตอนแล้ว stern -รุนแรง,เข้มงวด,บูดบึ้ง,ท้ายเรือ stoop -ก้มลง,โก้งโค้ง,ห่อตัว
store -เก็บ,ตุน,ร้านค้า train -รถไฟ,อบรม,ฝึกหัด trunk -ลำต้น,หีบ,งวงช้าง,กระโปรงหลังรถ watch -นาฬิกาข้อมือ, ชม,จับตา yard -หลา,ลาน

Add comment

เชิญแสดงความคิดเห็นด้วยถ้อยคำที่สุภาพ

Security code
Refresh

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com