15 ตัวย่อภาษาอังกฤษในวงการธุรกิจ

15abbre

♥ เรียนรู้ 15 ตัวย่อภาษาอังกฤษในวงการธุรกิจ ให้อ่านเข้าใจ และใช้งานได้อย่างมืออาชีพ
• ผมดูแล้ว 15 ตัวนี้เจอบ่อยจริง ควรจำให้ได้นะครับ
http://www.scholarship.in.th/15-business-abbreviations/