Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

แนะนำเว็บหนังสือเก่า Thammasat University Digital Collections

yu       ท่านผู้อ่านครับ ผมไปเจอเว็บ Thammasat University Digital Collections ซึ่งมีหนังสือเก่า ๆ ให้ดาวน์โหลดหลายเล่ม เช่น หนังสือธรรมะที่สมัยก่อนพิมพ์แจกในงานศพ, หรือหนังสือวรรณคดีโบราณ, ประวัติศาสตร์เก่า ๆ  ฯลฯ นี่ผมกำลังพูดถึงยุคก่อนซึ่งไม่มี eBook และแม้แต่หนังสือเล่มก็ยังไม่ได้พิมพ์ขายแพร่หลายอย่างทุกวันนี้ หนังสืองานศพจึงเป็นแหล่งหนึ่งของขุมศัพท์ทางปัญญาในยุคนั้น   ยุคที่เราท่านหลายคนอาจจะยังไม่เกิดด้วยซ้ำ

       บางเล่มผมแค่เห็นหน้าปกก็รู้สึกขลังทันที อย่างเช่นหนังสือ "พุทธประวัติสำหรับยุวชน" ที่เรียบเรียงโดย "ภิกขุ พุทธทาส"  ตั้งแต่สมัยโน้น (สมัยก่อนพุทธศตวรรษที่ ๒๕ ซึ่งท่านยังอยู่ในวัยที่แข็งแรง)  และมีผู้ขออนุญาตท่านอาจารย์พิมพ์แจกเป็นหนังสืองานศพ  เมื่อเข้าไปอ่านดูก็เห็นได้ชัดเลยว่า งานของท่านอาจารย์พุทธทาสปราณีตมาก ๆ ทั้งเนื้อหาและภาษา

แถมเล่มนี้ด้วยครับ

       แต่ผมเข้าใจว่ามีบางเล่มที่น่าอ่านมาก ๆ แต่ไม่มีการพิมพ์ออกขาย เพราะคนนิยมน้อยพิมพ์ขายก็ขาดทุน และถ้าท่านเข้าไปคุ้ย ๆ ดูอาจจะเจอในเว็บ Thammasat University Digital Collections ก็เป็นไปได้

      ขอแนะนำแค่นี้แล้วกันครับ  
พิพัฒน์
www.facebook.com/en4th 

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com