Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

ศัพท์ภาษาอังกฤษเรื่อง ‘เงิน’ เรียกชื่อต่างเมื่อสถานการณ์เปลี่ยน

money

♥ เงิน ในภาษาอังกฤษทราบกันดีว่าคือ Money แต่เมื่อเงินถูกใช้ไปในสถานะต่าง ๆ ก็มีคำเรียก เงิน นั้นแตกต่างกันไป เรามารู้จัก ศัพท์ภาษาอังกฤษเรื่อง 'เงิน' เรียกชื่อต่างเมื่อสถานการณ์เปลี่ยน
จากบทความนี้ครับ→ http://www.trueplookpanya.com/knowledge/content/67894/-laneng-lan- 

Add comment

เชิญแสดงความคิดเห็นด้วยถ้อยคำที่สุภาพ

Security code
Refresh

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com