เว็บ Lesson-Exercise-Homework ศัพท์-แกรมมาร์ สำหรับครูและเด็ก

English Exercises

สวัสดีครับ

เว็บนี้:http://www.englishexercises.org/

เมื่อเข้าไปแล้ว ให้ดูทั้ง 3 คอลัมน์

  1. คอลัมน์ซ้ายมือ – เป็นหมวดหมู่คำศัพท์ Vocabulary
  2. คอลัมน์ขวามือ – เป็นคอลัมน์ Grammar
  3. คอลัมน์กลางหน้า

   ♦ตอนบนเป็น Search exercises  ให้ท่านพิมพ์คำค้นเพื่อระบุเนื้อหา (Contents) คือ Exercise ที่ต้องการ, ท่านสามารถเจาะจง Level ที่จะเรียน และ อายุ Age ของผู้เรียน

   ตอนล่าง เป็นเนื้อหาใหม่ ๆ ที่นำลงในเว็บนี้

สำหรับการเลือกเรื่องที่ต้องการ  ให้คลิกที่ลิงค์ซึ่งเป็นบรรทัดแรกสุด เพื่อไปยังหน้าที่จะศึกษา

Exercise ในเว็บนี้จัดทำโดยครูสอนภาษาอังกฤษทั่วโลก ซึ่ง

 มีมากเพียงพอสำหรับครูที่ต้องการหาบทเรียนหรือแบบฝึกหัดอันหลากหลายที่เหมาะสมกับเด็ก   

 มีมากเพียงพอสำหรับท่านที่ต้องการฝึกเพื่อศึกษาภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง  

พิพัฒน์

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.