Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

ศึกษาคำแปล verb พื้นฐาน 156 คำ อย่างละเอียด

    stop
       ♦ ท่านผู้อ่านครับ verb ที่ใช้บ่อยในภาษาอังกฤษ มีอยู่ไม่มาก และถ้าหากเราจำคำแปลหรือความหมายได้ และรู้จักนำไปผูกประโยค จะช่วยเราได้เยอะทีเดียวเมื่อถึงเวลาที่จะพูดจาสื่อสาร เพราะไม่ว่าเราจะคิด หรือพูด หรือออก action ในเรื่องอะไรก็ตาม ก็ไม่หนีไปจาก verb พวกนี้แหละ
       ♦ verb พวกนี้มีลิงก์หนึ่งเขารวบรวมไว้ มีทั้งหมด 156 คำ ผมได้แนบคำแปลไทยสั้น ๆ พร้อมทำลิงก์ให้ท่านคลิกเข้าไปฝึก ฟัง-พูดตาม-อ่าน-เขียน ที่เว็บดิก Longman และ Macmillan
https://tinyurl.com/y8bc6nbc 
       ♦ แต่ผมมาพิจารณาอีกที เนื่องจาก verb พวกนี้เป็นคำศัพท์พื้นฐาน ซึ่งโดยมากก็เป็นคำพยางค์เดียว แต่เนื่องจากภาษาไทยเป็นภาษาที่ร่ำรวยถ้อยคำมากพอสมควร verb คำเดียวในภาษาอังกฤษ เมื่อแปลเป็นภาษาไทย แต่ประธานต่าง, กรรมต่าง, สถานการณ์ต่าง คำแปลของ verb คำนั้นก็อาจจะต่างไปด้วย เพื่อให้ได้ภาษาไทยที่ถูกต้องสละสลวย เพราะฉะนั้นการให้คำแปลไว้แค่คำสองคำ ในเบื้องต้นก็คงพอใช้ แต่คงไม่มากพอที่จะเห็นคำแปลเป็นไทยอันหลากหลาย
       ♦ ผมจึงอาศัยบริการของเว็บดิก Longdo ช่วยแปล verb 156 คำนี้ เมื่อเข้าไปดูแล้ว นอกจากดูคำแปลของ verb ซึ่งอาจจะมีเยอะและหลากหลาย ขอให้ดูด้วยว่า verb ตัวนี้อาจจะเป็นคำประเภทอื่น ๆ เช่นเป็น noun ด้วยก็ได้ ซึ่งอาจจะมีความหมายในทำนองเดียวกัน หรือต่างออกไปเลยก็ได้ เช่น verb - stop แปลว่า หยุด, ยุติ, เลิก, ระงับ, ยั้ง, ยับยั้ง, ป้องกัน, ปิดกั้น, ,พักไว้ แต่เมื่อเป็น noun นอกจากแปลว่า การหยุด, การยุติ, การเลิก ยังแปลฉีกความหมายเป็นอย่างอื่นได้อีก เช่น แปลว่า การแวะพัก, ป้ายหยุดรถประจำทางหรือรถไฟ, ชนะน็อคเอ๊าท์ เป็นต้น
       ♦ การที่ผมนำคำแปลที่หลากหลายมาให้ท่านดูนี้ ไม่ได้กะจะให้ท่านท่อง แต่หวังให้ท่านดูผ่าน ๆ อย่างตั้งใจ และเห็นแนวของคำแปล ว่ามันไหลไปทางไหน เมื่อไปเจอ verb ตัวนี้ในประโยคภาษาอังกฤษ ก็จะได้ตีความหมายได้ง่าย ๆ
      ♦ เชิญศึกษาได้ตามอัธยาศัยครับ
http://www.e4thai.com/e4e/images/pdf2/156v.pdf  

Add comment

เชิญแสดงความคิดเห็นด้วยถ้อยคำที่สุภาพ

Security code
Refresh

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com